Perspectives of use of a trust fund as a form of investment under legal and economic conditions of the financial market in the Slovak Republic

Authors

  • Maroš Katkovčin Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.111

Keywords:

trust fund, investment, investment trust fund, collective investment, alternative investment fund, investment company with variable capital

Abstract

An institute of a trust fund is not de lege lata in the legal conditions of the Slovak Republic regulated by law. This article focuses on the analysis of perspectives of use of the trust fund as a potential form of investment under specific legal and economic conditions of the financial market in the Slovak Republic in a context of prospected recodification of the Civil Code. The analysis is based on the comparative study of transformation of the traditional common law legal system institute of
the trust fund into the legal order of the Czech Republic with particular focus on its use as a form of investment. The author identifies potentially problematic legal aspects of enactment of the pertinent institute to the legal order of the Slovak Republic and presents his views on potential of the trust fund to be used as a collective investment scheme.

References

DUTTA, A.: Haagska úmluva o trustu z roku 1985 – klady a zápory. In: TICHÝ, L. (ed.): Svěrenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakultyUniverzity Karlovy v Praze, 2016, pp. 224-231. ISBN 978-80-87975-55-8.

HOBZA, M. – SEJKORA, T.: Svěřenské fondy jako fondy investiční – Díl II. In: Daně a finance, 2015, No. 1, pp. 20-25. ISSN 1801-6006.

HOBZA, M. – SEJKORA, T.: Svěřenské fondy jako fondy investiční – Díl III. In: Daně a finance, 2015, No. 2, pp. 10-13. ISSN 1801-6006.

JOSKOVÁ, L.: Postavení správce. Způsobilost, úprava ustanovení správce, způsobilost k funkci správce, ustanovení správce a správcova povinnost péče. In: TICHÝ, L. (ed.): Svěrenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016, pp. 140-155. ISBN 978-80-87975-55-8.

JOSKOVÁ, L., PĚSNA, L. Správa cizího majetku. 1th edition. Prague : Wolters Kluwer. 2017. 180 pages. ISBN 978-80-7552-552-9.

KOCÍ, M. Institut svěřenského fondu v NOZ. In Bulletin advokacie. No. 1-2 (2014). pp. 28-32. ISSN 1210-6348.

KOCÍ, M., TICHÝ Ľ. Trust – srovnávací studie. In TICHÝ, Ľ., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M. (eds.). Trust a srovnatelné instituty v Europě. 1th edition. Prague : Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 2014. pp. 209-233. ISBN 978-80-87488-14-0.

KULMS, R.: Německo mezi trustem a treuhandem. In: TICHÝ, L. – RONOVSKÁ, K. – KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Europě. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, pp. 9-26. ISBN 978-80-87488-14-0.

MALBERTI, C.: Fiduciární smlouvy v lucemburském právu. In: TICHÝ, L. – RONOVSKÁ, K. – KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Europě. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, pp. 109-123. ISBN 978-80-87488-14-0.

PIHERA, V.: Investiční fond. Vyměřování teritoria. In: Obchodněprávní revue, Vol. 9, 2017, No. 9, pp. 241-246. ISSN 1803-6554.

PIHERA, V.: Krocení trustů. Svěřenské fondy v hledáčku první novely občanského zákoníku. In: Obchodněprávní revue, Vol. 8, 2016, No. 5, pp. 129-134. ISSN 1803-6554.

POPOVICI, A.: Trust québeckého a českého práva: autonomní vlastníctví? In: TICHÝ, L. (ed.): Svěrenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016, pp. 26-40. ISBN 978-80-87975-55-8.

SCHMIDT, K.: Trust jako legislativní výzva: dvoustranný vztah nebo kvazikorporátní status? In: TICHÝ, L. (ed.): Svěrenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 2016, pp. 11-25. ISBN 978-80-87975-55-8.

SCHURR, F. A.: Lichtenštejnské Treuhänderschaft jako příklad fungujícího režimu trustu v oblasti občanského práva. In: TICHÝ, L. – RONOVSKÁ, K. – KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Europě. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, pp. 153-177. ISBN 978-80-87488-14-0.

SMITH, L.: Povinnosti správce – srovnávací analýza. In: TICHÝ, L. (ed.): Svěrenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016, pp. 81-100. ISBN 978-80-87975-55-8.

SVEJKOVSKÝ, J. – MAREK, R. et al.: Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. 1th edition. Prague: C. H. Beck, 2015. 544 pages. ISBN 978-80-7400-548-0.

ŠOVAR, J. – KRÁLÍK, A. et al.: Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Komentář. 1th edition. Prague: Wolters Kluwer, 2015. 1720 pages. ISBN 978-80-7478-783-6.

VONDRÁČEK, O.: Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů. 1th edition. Prague: C. H. Beck, 2018. 238 pages. ISBN 978-80-7400-695-1.

ZVÁNOVEC, V.: Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In: TICHÝ, L. – RONOVSKÁ, K. – KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Europě. 1th edition. Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, pp. 127-139. ISBN 978-80-87488-14-0.

Act No. 203/2011 Coll. on Collective Investment, as amended (the Slovak Republic).

Act No. 240/2013 Coll. on Management Companies and Investment Funds, as amended (the Czech Republic).

Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended (the Slovak Republic).

Act No. 89/2012 Coll. Civil Code (New), as amended (the Czech Republic).

Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), as amended.

Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU)No 1095/2010 (AIFM).

Directive 2015/849/EU of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the >nancial system for the purposes of money laundering or terrorist >nancing, amending Regulation (EU)

No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European

Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (AML IV).

Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition concluded on 1st of July 1985.

Downloads

Published

31-12-2018

How to Cite

Katkovčin, M. (2018). Perspectives of use of a trust fund as a form of investment under legal and economic conditions of the financial market in the Slovak Republic. Bratislava Law Review, 2(2), 149–154. https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.111

Issue

Section

Articles

Categories

Funding data