Social capital: Limitations of the concept and participation in public life in Poland

Authors

  • Kamil Aksiuto Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Political Science

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2019.3.1.123

Keywords:

Bourdieu Pierre, Coleman James Samuel, Fukuyama Francis, Putnam Robert David, Poland, social capital, trust

Abstract

The article examines some of the most common and crucial difficulties involved in the use of the concept of “social capital” for research purposes. Some of the limitations of the concept are subsequently exemplified in the ways in which it has been employed to explain the unwillingness of a large part of the Polish society to participate in the public life. Social scientists have often accounted for this by emphasizing the low level of social capital in Poland, i.e. absence of certain skills necessary for active engagement in public life and/or lack of trust (trust in public institutions as well as towards other people in general). The article argues that such explanations are either obscuring important factors which contributed to this state of affairs or might gloss over the resources of social capital which are present in the Polish society.

References

BOURDIEU P. The Forms of Capital. In RICHARDSON J. G. (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York : Greenwood Press, 1986, p. 241-258.

CBOS Komunikat z badań Nr 35/2018, O nieufności i zaufaniu, p. 1-14.

COLEMAN J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. In The American Journal of Sociology. Vol. 94 (1988), p. 95-120. DOI: https://doi.org/10.1086/228943

CZAPIŃSKI J., PANEK T. (ed.): Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego, 2015, p. 1-545. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.o295 DOI: https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.o295

DZWOŃCZYK J. Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. In KRAUZ-MOZER B., BOROWIEC P. (ed.): Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, p. 57-78.

FERRAGINA E., ARRIGIONI A. The Rise and Fall of Social Capital: Requiem for a Theory? In Political Studies Review. Vol. 15, No. 3, 2017, p. 355-367. https://doi.org/10.1177/1478929915623968 DOI: https://doi.org/10.1177/1478929915623968

FUKUYAMA F. Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York : Simon & Schuster, 1995, p. 1-457.

KAŹMIERCZAK T. Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść. In KAŹMIERCZAK T., RYMSZA M. (ed.): Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007, p. 41-64.

KIERSZTYN M. Kapitał społeczny – ideologiczne konteksty pojęcia. In Kapitał społeczny we wspólnotach. Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Vol. 58 (2005), p. 42-52.

KLIMOWICZ M.: Kapitał społeczny. Zagadnienia metodologiczne. In: KLIMOWICZ M., BOKAJŁO W. (ed.): Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja. Warszawa: CeDeWu, 2010, p. 43-52.

KRAUZ-MOZER B. Teorie polityki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

KWIATKOWSKI M. Aksjonormatywne aspekty kapitału społecznego. In Kapitał społeczny we wspólnotach. Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Vol. 58 (2005), p. 73-84.

PORTES A. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. In Annual Review of Sociology. Vol. 24 (1998), p. 1-24. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1

PORTES A. The Two Meanings of Social Capital. In Sociological Forum. Vol. 15, No. 1 (2000), p. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1007537902813

PUTNAM R. D. et al. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993, p. 1-275. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400820740

PUTNAM R. D. Bowling Alone: the Collapse and Revival of the American Community. New York, London, Toronto, Sydney, Singapore : Simon & Schuster, 2000, p. 1-544.

RYCHARD A. Kapitał społeczny a instytucje. Wstępne rozważania. In: DOMAŃSKI H., OSTROWSKA A., SZTABIŃSKI P. B. (ed.): W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006, p. 201-219.

RYMSZA A. Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. In KAŹMIERCZAK T., RYMSZA M. (ed.): Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007, p. 23-39.

SZTOMPKA P. Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies. In Zeitschrift für Soziologie. Vol. 22, Is. 2 (1993), p. 85-95. https://doi.org/10.1515/zfsoz-1993-0201 DOI: https://doi.org/10.1515/zfsoz-1993-0201

SZTOMPKA P. Zaufanie: fundament społeczeństwa. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007, p. 1-420.

THEISS M. Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych. In Kapitał społeczny we wspónotach. Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Vol. 58 (2005), p. 59-69.

VORHAUS J. Function and Functional Explanation in Social Capital Theory: A Philosophical Appraisal. In Studies in Philosophy and Education. Vol. 33 (2014), p. 185-199. DOI: https://doi.org/10.1007/s11217-013-9380-5

WOSIEK M. Kapitał społeczny w kontekście nierówności ekonomicznych – wybrane aspekty teoretyczne. In Optimum- studia ekonomiczne. Vol. 80, No. 2 (2016), p. 39-54. https://doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.04 DOI: https://doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.04

Downloads

Published

30-06-2019

How to Cite

Aksiuto, K. (2019). Social capital: Limitations of the concept and participation in public life in Poland. Bratislava Law Review, 3(1), 58–68. https://doi.org/10.46282/blr.2019.3.1.123