Problematic Aspects of Judicial Protection against the Inaction of Administrative Authorities in the Czech Republic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2021.5.2.252

Keywords:

administrative authority, inaction, judicial protection, administrative judiciary, complaint for protection against inaction of administrative authority

Abstract

One of the three most important types of actions in the Czech administrative judiciary is the action for protection against the inaction of an administrative body. Judicial protection follows on from the protection within the administrative proceedings (according to the Administrative Procedure Code). Its entrenchment in the Czech law in 2002 was a huge positive. Nevertheless, in practice there are some controversial issues or issues for discussion which relate to this action. The article analyses the essence of this action, its conditions and hearing in court. However, the main attention is paid to the problematic aspects of the action, both those regarding its legislation and those arising from the practice and case law relating to protection against administrative inaction.

Author Biography

Kateřina Frumarová, Palacký University

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Associate Professor
Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc
Czech Republic

References

Codl, D. (2021). Zamyšlení nad stávajícím pojetím veřejných subjektivních práv jakožto základu aktivní žalobní legitimace v soudním řízení správním. Právnik, CLX(1), 51–64.

Frumarová, K. (2003). Nezákonná nečinnost ve veřejné správě a význam institutu „přiměřené lhůty“ ve vztahu k nezákonné nečinnosti veřejné správy. Správní Právo, 36(1), 1–13.

Frumarová, K. (2012). Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges.

Frumarová, K. (2014). Nicotnost správního rozhodnutí. Praha: Leges.

Frumarová, K. (2021). Správněsoudní ochrana v případě nezahájení správního řízení ex offo. Právní Rozhledy, 29(13–14), 430–435.

Frumarová, K., Grygar, T., Pouperová, O., and Škurek, M. (2021). Správní právo procesní. Praha: C. H. Beck.

Jemelka, L., Podhrázký, M., Vetešník, P., Zavřelová, J., Bohadlo, D., and Šuránek, P. (2013). Soudní řád správní. Praha: C. H. Beck.

Kühn, Z., Kocourek, T., et al. (2019). Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

Pomahač, R. (2002). Modality obecné správní žaloby. Justiční Praxe, (3), 100 et seq.

Potěšil, L., Šimíček, V. et al. (2014). Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges.

Skulová, S. et al. (2020). Správní právo procesní (4th edition). Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o.

Srebalová, M. (2008). Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. Bratislava: Právnická fakulta UK.

Varvařovský, P., and Holeček, M. (2001). K vydání nálezu ÚS, kterým se zrušuje část pátá „Správní soudnictví“ OSŘ. Právní Zpravodaj, (5), 9–10.

Večeřová, S. (2020). Opatření proti nečinnosti v případě nezahájení správního řízení z moci úřední. Správní Právo, (3), 137–148.

Večeřová, S. (2021). Vyřizování podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední. Jurisprudence, (2), 28–36.

Act No. 82/1998 Coll., on Liability for Damage Caused in the Exercise of Public Authority by Decision or Improper Official Procedure.

Act No. 500/2004 Coll., Administrative Procedure Code.

Act No. 150/2002 Coll., Code of Administrative Justice.

Charter of Fundamental Rights and Freedoms.

Constitution of the Czech Republic (Act No. 1/1993 Coll.).

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. I. ÚS 5/96 (5 November 1996).

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. IV. ÚS 114/96 (25 September 1997).

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. II. ÚS 366/96 (1 October 1997). DOI: https://doi.org/10.5089/9781451810004.002

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. III. ÚS 218/97 (4 December 1997).

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. IV. ÚS 559/2000 (9 November 2000).

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. Pl. ÚS 16/99 (27 June 2001).

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. IV. ÚS 690/01 (27 March 2003).

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. III. ÚS 687/04 (5 October 2005).

Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic, No. II. ÚS 507/05 (4 January 2006).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 7 Afs 33/2003-80 (30 September 2004).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. Ans 4/2004-116 (15 December 2004).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 5 Ans 1/2005-54 (August 2005). DOI: https://doi.org/10.1016/S0969-6210(05)70715-3

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 8 Ans 3/2005-107 (12 June 2006).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 8 Ans 1/2006-135 (15 August 2006).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 4 Ans 10/2006-59 (26 June 2007).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 4 Ans 6/2006-162 (30 August 2007).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 7 Ans 1/2007-100 (18 October 2007).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 1 Ans 5/2007-195 (14 November 2007).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 3 Ans 2/2007-64 (13 December 2007).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 1 Ans 5/2008–104 (2 July 2008).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 5 As 39/2008-46 (29 August 2008).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 8 Ans 1/2008-170 (31 March 2009).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 8 As 19/2008-50 (12 May 2009).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 4 Ans 8/2009-71 (29 October 2009).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 7 Aps 3/2008-98 (16 November 2010).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 2 Ans 14/2012 (10 December 2012).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 2 Ans 14/2012-41 (10 December 2012).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 8 Ans 2/2012–278 (20 May 2014).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. Nad 224/2014–53 (9 December 2014).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 5 As 86/2015-42 (26 July 2016).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 2 Azs 193/2017-37 (3 August 2017).

Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic, No. 6 As 108/2019-39 (26 March 2021).

Downloads

Published

30-12-2021

How to Cite

Frumarová, K. . (2021). Problematic Aspects of Judicial Protection against the Inaction of Administrative Authorities in the Czech Republic. Bratislava Law Review, 5(2), 109–120. https://doi.org/10.46282/blr.2021.5.2.252

Issue

Section

Discussion Papers and Commentaries

Categories