Loyalty in Civil-Law Relationships as Found in the Polish Law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.169

Keywords:

culpa in contrahendo, obligation, form of juridical acts, actio pauliana, simulation, simulated authorship, civil law principles, Polish law, civil law, loyalty

Abstract

This paper discusses manifestations of loyalty as found in selected civil-law regulations, as well as the possible consequences of disloyalty, either during negotiations or for the duration of the obligation relationship, and as exemplified by Actio pauliana. Furthermore, it explores situations where ‘contractual’ loyalty stands in conflict with behaviour loyal towards other participants in the economy. It has been established that the categories of norms wherein broadly understood loyalty plays a special role are a part of the civil-law principles. It has been demonstrated that due to the unique nature of each situation, the introduction of the duty of loyalty as a general directive would be undesirable.

Author Biography

Ewa Lewandowska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Department of Civil Law and International Private Law

Faculty of Law and Administration

References

Bassett, D. L. (2015). Characterizing Ghostwriting. St. Mary’s Journal on Legal Malpractice & Ethics, 5(2), 284–310. Retrieved 13 March 2020 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2616443.

Carballo Piñeiro, L. (2012). Acción pauliana e integración europea : una propuesta de ley aplicable. Revista Española de Derecho Internacional, LXIV(1), 43–72.

Colombo, S. (1993). The Present Differences between the Civil Law and Common Law Worlds with Regard to Culpa in Contrahendo. Tilburg Foreign Law Review, 2(4), 341–375. Retrieved 13 March 2020 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1033430.

Czub, K. (2016). Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu. Warsaw: Wolters Kluwer.

Czub, K. (2018). Art. 72(1). In M. Habdas & M. Fras (Eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I. Część ogólna (art. 1–125) (pp. 685–694). Warsaw: Wolters Kluwer.

Erp, S. van. (2004). The Pre-contractual Stage. In A. Hartkamp, M. Hesselink, E. Hondius, C. Joustra, E. du Perron, & M. Veldman (Eds.), Towards a European Civil Code (3rd ed., pp. 363–380). The Hague, London & Boston: Kluwer Law International/ Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Grzybczyk, K. (2012). Prawo reklamy. Warsaw: Wolters Kluwer.

Han, S. (2014). Culpa in Contrahendo in Chinese Contract Law. Tsinghua China Law Review, 6(2), 157–170. Retrieved 13 March 2020 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2677214.

Jankowska, M. (2014). Ghostwriting revisited. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, (3), 99–128.

Jasińska, M. (2006). Skarga pauliańska. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Art. 527–534 KC. Komentarz. Warsaw: C.H.BECK.

Jugastru, C. (2012). Damage in the Presence of Justificatory Cases. Acta Universitatis Lucian Blaga, (1), 86–128.

Kaczorowska, B. (2011). Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. Transformacje Prawa Prywatnego, (1), 9–32.

Köhler, H. (2004). BGB Allgemeiner Teil. München: C.H.BECK.

Lekkas, S.-I., & Tzanakopoulos, A. (2014). ‘Pacta sunt servanda’ versus flexibility in the suspension and termination of treaties. In C. J. Tams, A. Tzanakopoulos, & A. Zimmerman (Eds.), Research Handbook on the Law of Treaties (pp. 312–340). Cheltenham: Edward Elgar. Retrieved 13 March 2020 from http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14486&breadcrumlink=&breadcrum=&sub_values=.

Lerman, L. G. (2001). Misattribution in Legal Scholarship : Plagiarism , Ghostwriting , and Authorship. South Texas Law Review, 42(2), 467–492. Retrieved 13 March 2020 from https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1433&context=scholar.

Lewandowska, E. (2018a). Ghostwriting, ghostpainting, ghostcomposing… czyli o pozornym autorstwie. In M. Królikowskia-Olczak, D. Ossowska-Salamonowicz, M. Salamonowicz, & A. Cekała (Eds.), Gospodarka rynkowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (pp. 39–48). Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM. Retrieved 13 March 2020 from http://wpia.uwm.edu.pl/czytelnia/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=32:e-seriewpia&lang=pl.

Lewandowska, E. (2018b). Pozorność oświadczenia woli. Studium cywilnoprawne. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM. Retrieved 13 March 2020 from http://wpia.uwm.edu.pl/czytelnia/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=32:e-seriewpia&lang=pl.

Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. (1973). Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym. Warsaw: Wydawn. Prawnicze.

Luo, Y., & Ye, Q. (2019). Understanding Consumers’ Loyalty to an Online Outshopping Platform: The Role of Social Capital and Perceived Value. Sustainability, 11(19), 5371. Retrieved 13 March 2020 from https://doi.org/10.3390/su11195371

Machnikowski, P. (2006). Umowy. § 22. Pojęcie umowy w prawie polskim, funkcje umów. Źródła prawa regulującego umowy. In E. Łętowska (Ed.), Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom. 5. (pp. 420–434). Warszawa: C.H. BECK.

Mangu, F. I. (2015). The Relationship between Tort by Its Own Act and Vicarious Tort Liability. Acta Universitatis Lucian Blaga, (1), 56–67.

Opalska, D. (2013). Lojalność i staranność jako kryteria określające sposób wykonywania zobowiązań. Monitor Prawniczy, (5), 231–232.

Pazdan, M. (2011). Księga czwarta. Spadki. Wprowadzenie. In K. Pietrzykowski (Ed.), Kodeks cywilny. Tom II Komentarz do artykułów 450-1088. Przepisy wprowadzające (pp. 982–989). Warszawa: C.H. BECK.

Piszczek, J. A. (2013). _. In A. Matlak & S. Stanisławska-Kloc (Eds.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. (p. 1530). Warsaw: Lex a Wolters Kluwer business.

Pokrzywniak, J. (2003). Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego. Monitor Prawniczy, (19), 885.

Rauterberg, G., & Talley, E. (2017). Contracting out of the fiduciary duty of loyalty: An empirical analysis of corporate opportunity waivers. Columbia Law Review, 5, 1075–1152.

Sørensen, K. E. (2010). Duty of Loyalty of Shareholders - A Possible Remedy for Conflicts in SMEs? In M. Neville & K. E. Sørensen (Eds.), Company Law and SMEs (pp. 127–170). København: Thomson Reuters. Retrieved 13 March 2020 from https://doi.org/10.2139/ssrn.1709944

Świerczyńska, D. (2001). Przysłowia są… na wszystko. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Trzebiatowski, M. (2011). Glosa do wyroku SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09. Glosa, (1), 58–67.

Veljanovski, C. G. (2007). Contract. In Economic Principles of Law (pp. 109–180). Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved 13 March 2020 from https://doi.org/10.1017/CBO9780511611155.005

Winiarz, J. (2010). Prawa i obowiązki małżonków. In K. Pietrzykowski (Ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (pp. 284–324). Warszawa: C.H. BECK.

Wirtz, R. S. (2018). Good faith and the morals of the Marketplace. Quinnipiac Law Review, 36(2), 231–296.

Witte, J. J. (2001). The Goods and Goals of Marriage. Notre Dame Law Review, 76(3), 1019–1071.

Wojnicka, E., & Giesen, B. (2013). Autorskie prawa osobiste. System Prawa Prywatnego, Prawo Autorskie, 13.

Zagrobelny, K. (2008). Kodeks cywilny. Komentarz. (E. Gniewek,Ed.) (3rd ed.). Warsaw: C.H.BECK.

Downloads

Published

31-08-2020

How to Cite

Lewandowska, E. (2020). Loyalty in Civil-Law Relationships as Found in the Polish Law. Bratislava Law Review, 4(1), 33–42. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.169

Issue

Section

Articles

Categories