Liquidation of the Bankruptcy Estate in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.156

Keywords:

bankruptcy, insolvency, liquidation, bankruptcy estate, trustee, prepared liquidation, lex consursus, bankruptcy law, civil law, commercial law, Polish law

Abstract

The purpose of this study is to present the general principles and general issues of liquidation of the bankruptcy estate under Polish law. It should be stressed that liquidation of the bankruptcy estate is intended to satisfy the creditors of the insolvent debtor. Therefore, the manner of liquidation of the bankruptcy estate has an obvious impact on the final bankruptcy dividend for the creditors. The rules governing the liquidation of the bankrupt’s assets are of the key-importance for the theory of law and the practice. The article defines the directional principles of liquidation of the bankruptcy estate, procedure of liquidation of the bankruptcy estate. The subject of this paper there is the liquidation of the bankruptcy estate in dealing with insolvent consumers and the so-called prepared liquidation (pre-pack), which is to simplify and accelerate the liquidation of the debtor's assets. The issue of the liquidation of the bankruptcy estate became seriously important because of the crisis after SARS-CoV-2 epidemy.

References

Adamus, R. (2010). Życie po życiu spółki kapitałowej. Jurysta, (1), 51–55.

Adamus, R. (2011a). Consumer bankruptcy in Poland. International and Comparative Law Review, 11(2), 93–107.

Adamus, R. (2011b). Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Adamus, R. (2019). Importance of Payment Morality in the Polish Bankruptcy Law. Journal of Business Law and Ethics, 7(1&2), 9–15. Retrieved 1 March 2020 from https://doi.org/10.15640/jble.v7n1_2a2.

Baran, D. (2009). Efektywność postępowań upadłościowych. In E. Mączyńska (Ed.), Meandry upadłości przedsiębiorstw (p. 470). Warszawa: SGH.

Bielski, P. (1999). Regulacja pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym a projekt prawa spółek handlowych. Przegląd Prawa Handlowego, (6), 29–33.

Cieślak, S. (2004). Fundusze masy upadłości - postępowanie podziałowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Feliga, P. (2013). Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości. Warszawa: C.H.BECK.

Finch, V. (2006). Pre-packaged administrations: bargains in the shadow of insolvency or shadowy bargains? Journal of Business Law, (9), 568–588.

Frisby, S. (2007). A preliminary analysis of pre-packaged administrations. Report to The Association of Business Recovery Professionals. Retrieved 1 March 2020 from London: R3 – The Association of Business Recovery Professionals: https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/sandrafrisbyprelim.pdf

Gil, I. (2007). Sytuacja prawna syndyka masy upadłości. Warszawa: C.H.BECK.

Habdas, M. (2007). Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych. Katowice: Uniwersytetu Śląskiego.

Hoffman, M., Hrycaj, A., Kubiczek, M., Pilitowski, B., & Tatara, K. (2017). Pre-pack -- instytucja przygotowanej likwidacji w pierwszym roku obowiązywania w Polsce. Retrieved 1 March 2020, from http://kubiczekm.com/wp-content/uploads/2017/07/pre-pack_-kubiczek.pdf.

Horosz, P. (2013). Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej. Warszawa: C.H.BECK.

Janda, P. (2005). Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego. Państwo i Prawo, (10), 63 et seq.

Jankowski, J. (1999). Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym,. Kraków: Wolters Kluwer.

Kaliński, M., Tatara, K., & Trela, Ł. (2019). Pre – pack jako narzędzie efektywnej restrukturyzacji – uwagi na gruncie wybranych problemów prawnych przygotowanej likwidacji. In R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, & Z. Miczek (Eds.), Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1 (pp. 119–126). Warszawa: C.H.BECK.

Katner, W. J. (2007). No Title. In M. Safjan (Ed.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1 (p. 1283). Warszawa: C.H.BECK.

Kidyba, A. (2009). Prawo handlowe. Warszawa: C.H.BECK.

Kidyba, A. (2010). Handlowe spółki osobowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Komosa, T., & Tropaczyńska, J. (1996). Charakter prawny przedsiębiorstwa. Przegląd Prawa Handlowego, (8), 27–30.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2010). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kraków: Wolters Kluwer.

Lewandowski, R., & Wołowski, P. (2011). Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa: Wydawnictwo C. H. BECK.

Litwińska, M. (1993). Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu, cz. II. Przegląd Prawa Handlowego, (2), 7–11.

Michalski, M. (2010). Organy spółki z o.o. In S. Sołtysiński (Ed.), Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A (pp. 431–508). Warszawa: C.H.BECK.

Moulton, J. (2005). The uncomfortable edge of property – pre-packs or just stitch-ups? Recovery, (4).

Norek, E. (2007). Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. Warszawa: Prawnicze LexisNexis.

Pannert, M. (2010). Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Pełczyński, P. (1998). Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Rejent, 8(1), 71–81.

Podel, W., & Olszewska, M. (2012). Upadłość w praktyce. Warszawa: Difin.

Poźniak-Niedzielska, M. (2003). Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego w upadłości. In A. Całus (Ed.), Studia z prawa prywatnego gospodarczego : księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa (p. 462). Kraków: Zakamycze.

Sołtysiński, S. (2010). No Title. In S. Sołtysiński (Ed.), Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17B (p. 1036). Warszawa: C.H.BECK.

Sołtysiński, S. (2016). Rodzaje i postacie spółki. In A. Szajkowski (Ed.), System Prawa Prywatnego (pp. 830–861). Warsaw: C.H.BECK.

Strus-Wołos, M. (2011). Uprawnienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Strzępka, J. A. (2005). Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym. In L. Ogiegło, W. Popiołek, & M. Szpunar (Eds.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana (p. 1612). Kraków: Zakamycze.

Świderski, K. (1999). W kwestii pojęcia przedsiębiorstwa w kodeksie cywilnym (art. 551). Rejent, 9(12), 82–96.

Szydło, M. (2002). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. Przegląd Sądowy, (7–8).

Walton, P. (2006). Pre-Packaged Administrations: Trick or Treat? Insolvency Intelligence, 19(8), 113–122.

Widło, J. (1997). Pojęcie przedsiębiorstwa. Przegląd Prawa Handlowego, (7), 30–33.

Widło, J. (2004). Przedsiębiorstwo w świetle zmian Kodeksu cywilnego. Monitor Prawniczy, (1).

Wilejczyk, M. (2004). Zbycie przedsiębiorstwa. Wrocław: Uniw. Wrocławski.

Witosz, A. (2011). Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych. Warszawa: LexisNexis Polska.

Downloads

Published

31-08-2020

How to Cite

Adamus, R. (2020). Liquidation of the Bankruptcy Estate in Poland. Bratislava Law Review, 4(1), 115–130. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.156

Issue

Section

Discussion Papers and Commentaries

Categories