Axiology of human rights on the premises and determinants of contemporary discourse in the philosophy of international law

Authors

  • Anna Kociołek-Pęksa The Main School of Fire Service in Warsaw, The Faculty of Civil Safety Engineering
  • Jerzy Menkes Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2017.1.2.82

Keywords:

international law of human rights, new generations of human rights, axiological foundation of human rights, legal philosophy of human rights protection, political philosophy

Abstract

Considering the pluralism of the axiological sources of human rights, we claim that it is necessary to realize that we are facing at the moment an analytic extension of both the “number” of human rights (appearance of new generations of human rights), as well as the “quantitative quality” of human rights due to newly uncovered axiological sources such as the appearance of new values or a redefinition of existing ones. In the presented context of the axiology of human rights and the axiology of their protection, it is easy to observe the axiological pluralism of the two spheres as well as numerous attempts to make the exegesis and interpretation both relative and instrumental1 in a domestic, European, and international sphere. Attempts to limit human rights in a camouflaged manner in the jurisdiction practice of particular states are quite abundant and an axiological justification of legal solutions that would make the implementation and protection of those rights (in particular those of the third, fourth and fifth generations) ineffectual—de facto (not de iure, since from a formal and legal point of view they correspond to declared rights and, without exception, the protected ones) is the guarantee of community security and, paradoxically, the protection of other people (i.e., the protection of religious sentiments, family, public morality based usually on the rules of the dominant religion). When transposing these problematics from the state perspective to the intra- and trans-state level, we need to demonstrate that in the international law of protection of human rights, limitation of these rights may also take place as a result of extra-normative factors due to so-called “instrumental relativism”, applied in the function of current political interests for which intrinsic human dignity happens to be infringed. We also claim that the active factor of that critical crossing point is not faults in the law or its interpretation, nor is it faults of ethics, but rather the faults of what is going on within so-called Realpolitik.

References

BARANKIEWICZ, T. Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście procesu globalizacji. In STELMACH, J. (ed.). Filozofia prawa wobec globalizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegio w Krakowie. Kraków, 2003.

BEREZOWSKI, C. Les sujets non souverains du droit international. Recueil de cours. Academie de droit international 1938 (III), Vol. 65. https://doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_a9789028610224_01 DOI: https://doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028610224_01

BOSEK, L. Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa, 2012.

BRECZKO, A. Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego. Wydawnictwo Temida 2. Białystok, 2011.

BROŻEK B. Pojęcie osoby w dyskusjach bioetycznych. In STELMACH, J. – BROŻEK, B. – SONIEWICKA, M. –

ZAŁUSKI, W. Paradoksy bioetyki prawniczej. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.

CHAUVIN, T. Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2014.

CHAAUVIN, T. Osoba fizyczna czy człowiek? Kilka re$eksji na temat podmiotu prawa. “Principia” LXI–LXII (2015), pp. 123–139. Doi: 10.4467/20843887PI.15.007.5536.

CHAŁASIŃSKI, J. Społeczeństwo i wychowanie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1969.

CLIFFORD, B. Introduction. Fighting for a New Rights. In CLIFFORD, B. (ed.) The International Struggle for New Human Rights. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009.

COMPAGNONI F. Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Wydawnictwo WAM. Kraków, 2000.

GIZBERT-STUDNICKI, T. Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa. XXII Congress of Departments of Theory and Philosophy of the Law, Wrocław, September 2016. A written version of the speech has not yet been published. http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Rocznik%20AiP%202016%20z%202/26.Kalisz-2016-2-480-486.pdf, (accessed: 2017. 06. 15). https://doi.org/10.19195/0137-1134.110.2 DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.110.2

MAZUREK, F.J. Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2001.

MENKES, J. KOCIOŁEK-PĘKSA, A. Correlation between legitimacy and legalism—selected problems. The Polish Review of International and European Law (PRIEL) Vol. 5, no. 1 (2016). https://doi.org/10.21697/priel.2016.5.1.04 DOI: https://doi.org/10.21697/priel.2016.5.1.04

MENKES, J. The Kosovo situation—international law aspects. International Law Association Newsletter no. 13. March 2000.

SCELLE, G. Manuel de droit international public. Paris 1948.

SCHAFF, A. Alienacja jako zjawisko społeczne. Wydawnictwo Książka i Wiedza. Warszawa, 1999.

STANKIEWICZ, W. Terroryzm a prawa człowieka. “Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, Vol. 13.

The Kosovo Report. Conflict, International Response, Lessons Learned, Oxford University Press, Oxford 2000.

WALL, A.E. (ed.). Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign. International Law Studies. Vol. 78, Naval Law College, Newport, Rhode Island 2002.

WAŚKIEWICZ, H. Prawa człowieka, pojęcie, historia. “Chrześcijanin w świecie” 1978 (10, Nos. 3–4.).

ZAJADŁO, J. Prawoznawstwo—polityczność nauki czy nauka polityczności? XXII Congress of Departments of Theory and Philosophy of the Law, Wrocław, September 2016. A written version of the speech has not yet been published. http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Rocznik%20AiP%202016%20z%202/26.Kalisz-2016-2-480-486.pdf, (accessed: 2017. 06. 15). https://doi.org/10.19195/0137-1134.110.3 DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.110.3

ZAJADŁO, J. Po co prawnikom "lozo"a prawa? Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa, 2008.

ZAJADŁO, J. Uniwersalizm praw człowieka w konstytucji – bezpieczne i niebezpieczne relatywizacje. “Przegląd Sejmowy” 2007, no. 4.

Downloads

Published

31-12-2017

How to Cite

Kociołek-Pęksa , . A., & Menkes, . J. (2017). Axiology of human rights on the premises and determinants of contemporary discourse in the philosophy of international law. Bratislava Law Review, 1(2), 129–136. https://doi.org/10.46282/blr.2017.1.2.82