Implementation of the EPPO Regulation from the Slovak Perspective

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2021.5.2.262

Keywords:

EPPO, European Delegated Prosecutors, competence, investigation, Code of Criminal Procedure of the Slovak Republic

Abstract

Nowadays, 22 Member States are participating in enhanced cooperation for establishment of the European Public Prosecutor's Office. Due to the fact that the establishment and exercise of powers of the European Public Prosecutor's Office significantly changes the current concept of EU criminal law, it was necessary for the participating Member States to adapt to this change. To ensure effective application of the Regulation in practice, the Member States had to adopt different implementing measures. As in other Member States, also the national authorities of the Slovak Republic needed to consider necessary legislative measures ensuring effective application of the EPPO Regulation for the purpose of investigating and prosecuting criminal offences affecting financial interests of the EU.

Author Biographies

Dominika Becková, University of Pavol Jozef Šafárik

JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.
Assistant Professor
University  of  Pavol  Jozef  Šafárik in Košice,  Faculty  of  Law
Kováčska 26, 040 75 Košice
Slovakia

Katarína Koromházová, University of Pavol Jozef Šafárik

Mgr. Katarína Koromházová
PhD. Student
University  of  Pavol  Jozef  Šafárik in Košice,  Faculty  of  Law
Department of Criminal Law
Kováčska 26, 040 75 Košice
Slovakia

 

 

References

Burchard, Ch. (2021). Article 8: Structure of the EPPO. In: Herrnfeld, H., Brodowski, D., Burchard, Ch. (eds.): European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article Commentary. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, pp. 41 - 64. DOI: 10.5771/9783845290768-1

Geist, R. and Gabrižová, Z. (2020). Šéfka európskej prokuratúry: Z politických tlakov nie som nervózna, zvládam ich veľmi dobre [online]. Euractiv.sk, available at: https://euractiv.sk/section/spolocnost/interview/sefka-europskej-prokuratury-z-politickych-tlakov-nie-som-nervozna-zvladam-ich-velmi-dobre/ (accessed on 20.09.2021).

Herrnfeld, H-H. (2020). Implementation of the EPPO Regulation: A Perspective from Germany. In: Ligeti, K., Antunes, M. J., Giuffrida, F. (eds.): The European Public Prosecutor´s Office at Launch: Adapting National Systems, Transforming EU Criminal Law. Milano: Wolters Kluwer Italia, pp. 149 - 162. ISBN 978-88-13-37468-6.

Ivor, I., Polák, P. and Záhora J. (2021). Trestné právo procesné II. Priebeh trestného konania. 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR. ISBN: 978-80-571-0334-9.

Kert, R. (2020). Specific Aspects of the Implemantation of the EPPO Regulation in Austria. In: Ligeti, K., Antunes, M. J., Giuffrida, F. (eds.): The European Public Prosecutor´s Office at Launch: Adapting National Systems, Transforming EU Criminal Law. Milano: Wolters Kluwer Italia, pp. 137 - 148. ISBN 978-88-13-37468-6.

Ondrejová, A. (2017). Európsky prokurátor, Komentár k nariadeniu Rady Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN: 978-80-8168-749-5.

Ondrejová, A. (2018). Európska prokuratúra – nový subjekt, nové otázniky, 1. časť: Rozsah prokurátorského dozoru – oprávnenie vykonávať vyšetrovanie a iné opatrenia. Bulletin slovenskej advokácie, XXIV (4), pp. 6-9.

Švedas, G. and Markevičiute, U. (2020). The EPPO Implementation: A Perspective form the Republic of Lithuania. In: Ligeti, K., Antunes, M. J., Giuffrida, F. (eds.): The European Public Prosecutor´s Office at Launch: Adapting National Systems, Transforming EU Criminal Law. Milano: Wolters Kluwer Italia, pp. 137 - 148. ISBN 978-88-13-37468-6.

Tóthová, V. (2021). Potreba zmeny právnej úpravy po zavedení inštitútu európskeho prokurátora do praxe. Recenzovaný zborník príspevkov interdisciplinárnej vedeckej konferencie doktorandov a vedeckých pracovníkov, QUAERE, ročník XI. pp.902. ISBN 978-80-87952-34-4.

Commission Implementing Decision (EU) 2021/856 of 25 May 2021 determining the date on which the European Public Prosecutor’s Office assumes its investigative and prosecutorial tasks.

Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office. OJ L 283, 31.10.2017. pp. 1-71.

Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union’s financial interest by means of criminal law. OJ L 198, 28.7.2017, pp. 29-41.

Slovakia, Act no. 153/2001 Coll. on the Prosecutor's Office

Slovakia, Act no. 154/2001 Coll. on prosecutors and prosecutor trainees

Slovakia, Act no. 301/2005 Coll. Code of Criminal Procedure

Slovakia, Act no. 286/2018 Coll. of 12 September 2018 on the selection of candidates for the position of European Prosecutor and European Delegated Prosecutor in the European Public Prosecutor's Office

Slovakia, Act no. 214/2019 Coll., Amending and supplementing Act no. 300/2005 Coll. Criminal Code as amended and amending certain laws.

Slovakia, Act no. 242/2019 Coll., Amending and supplementing Act no. 153/2001 Coll. On the Prosecutor´s Office and Act no. 154/2001 Coll. on prosecutors and prosecutor trainees

Slovakia, Act no. 312/2020 Coll. of 21 October 2020 on the enforcement of the decision on seizure of property and administration of seized property and on the amendment of certain acts

Slovakia, Explanatory report to the bill no. 214/2019 Coll.

Slovakia, Explanatory report to the bill no. 312/2020 Coll.

Treaty on the Functioning of the European Union (consolidates version 2016). OJ C 202, 7.6.2016, pp. 47-390.

Downloads

Published

30-12-2021

How to Cite

Becková, D., & Koromházová, K. (2021). Implementation of the EPPO Regulation from the Slovak Perspective. Bratislava Law Review, 5(2), 75–86. https://doi.org/10.46282/blr.2021.5.2.262

Issue

Section

Discussion Papers and Commentaries

Categories

Funding data